ПРОДУКТИ

1. Поръчаните от Вас стоки ще бъдат доставени с куриерска фирма „Принтекс 21“ ЕООД на посочен от Вас адрес или избран офис на Еконт.
Политика за защита на личните данни
printex.bg изисква от Вас само данните, които са необходими за успешното изпълняване на Вашата поръчка – имейл, име, адрес, телефон и данни за фактура. .
Фирмата няма право да предоставя личните данни на потребителя на трети страни с изключение на следните случаи:
1.    При предоставяне на име, адрес и телефон на потребителя на куриерска компания, за да се осъществи доставка на поръчаната стока.
2.    При поискване на информацията от оправомощени органи съгласно Българското законодателство.

УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКА
Избирането на продукти става чрез натискане на бутона „Поръчвам“ в офертата на желаната стока. Поръчването видове и количества стоки става чрез натискане на бутона „Купи“. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договора клиента и „Принтекс 21“ ЕООД. При поръчката клиентът задължително посочва e-mail, телефон и точен адрес за осъществяване на доставка. За издаване на фактура се попълват данни за фирмата или ЕГН за физическото лице. Посочването на неверен/сгрешен адрес и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва „Принтекс 21“ ЕООД със задължението за изпълнение на доставката. Поръчките се приемат всеки ден След получаване на поръчката от „Принтекс 21“ ЕООД се извършва проверка на посочения телефон за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса, на който да бъде доставена стоката.
ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА
Клиентът поръчал стока от електронния магазин printex.bg, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:
-Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;
-Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;
-Ако цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на първоначално оферираната в уеб страницата printex.bg;
-Ако не е спазен срока, обявен за доставка;
При условията на чл. 69, ал. 3 от ЗЗППТ.
Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.
За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да направи рекламация и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:
-Ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;
В случаите на чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.